Son yıllarda petrol ve türevlerinin tükenme tehlikesi oluşturması yenilenebilir enerjiye olan talebi arttırmıştır. İsveç’te rüzgar enerjisi yatırımı bunun bir örneğidir. Bu duruma bağlı olarak rüzgar, güneş, jeotermal vb. enerji türlerine yönelmeler olmaya başlamıştır. Küresel anlamda yapılan çalışmalar bazı ülkelerin ekonomik refah seviyelerini yükseltmiştir.   Özellikle rüzgar enerjisi yüksek miktarlarda ki kazanç getirisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Bazı ülkeler rüzgar enerjisine olan yatırımlarıyla diğer ülkelere örnek olmuştur. Coğrafi konum olarak rüzgar enerji üretimine elverişli ülkeler potansiyel kaynaklarını değerlendirmektedir.  Akademi alanında da rüzgar santralleriyle ilgili verimlilik analiz çalışmaları devam etmektedir.

Rüzgar Enerjisinden Elektrik Nasıl Üretilir?

Türbinler rüzgar enerjisinden elektrik üretimi yapılmasını sağlar. Rüzgar hızının belli bir değerinin üzerinde olan konumlar da rüzgar santralleri kurulur. Rüzgar santralleri pek çok ülkenin siyasi ve politik bakış açısını değiştirmiştir. Rüzgar yenilenebilir bir kaynak olduğu için tükenme derecesi yok denecek kadar azdır. Bundan dolayı ülkenin dışa bağımlılığı gibi bir durumu söz konusu dahi olamaz. Ayrıca sürdürülebilir ve temiz bir kaynaktır.  Rüzgar santralleri ülkelerin daha verimli, ekonomik ve çevreci bir tutum sergilemelerine imkan sağlar.  Rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesinin avantajları:

  • Hammadde temiz ve sürdürülebilir olduğu için çevreye olumsuz bir etkisi olmaz.
  • Ülkenin dışa bağımlılığını büyük ölçüde azaltır.
  • Kısa sürede maliye amorti ederek karlı bir yatırıma dönüştürür.
  • Elde edilen enerji depolanamadığı için dağıtılarak sürekliliği sağlar.

Rüzgar Santrali Ve İsveç

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan ülkelerden birisi de İsveç’tir. Coğrafi konumu sebebiyle İsveç rüzgar enerjisi yatırımlarıyla bilinir. Pek çok farklı bölgede rüzgar santralleri vardır. Bu santrallerden birisi geçtiğimiz günlerde kırdığı enerji rekoruyla bilinir. İsveç’in güney bölgesinde zaman zaman Urd fırtınaları çıkabilmektedir. Güçlü rüzgarların ortaya çıkması rekor enerji üretimini beraberinde getirmiştir. Altı nükleer santralin toplam oluşturduğu enerji üretimi güneyde bulunan rüzgar santralinin üretimine eşit olmuştur. Rüzgar santrali 5.7 milyon KW değerinde ki üretimiyle dünya da rekor kırmıştır. Uzmanlar yaptıkları araştırmalar neticesinde fırtınaların enerji üretimi olumlu yönde etkilediği görüşüne varmıştır. İsveç’te ki enerji rekoru ülkenin ekonomik açıdan kalkınmasına büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Bu durum rüzgar santrallerinin önemini  göstererek ülkelerin potansiyel kaynaklarını değerlendirmeleri gerekliliğini vurgulamıştır.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>